Küresel bir denizcilik ve lojistik firması olarak amacımız hem sektörümüzde hem de toplum genelinde cinsiyet eşitsizliğinin en aza indirilmesine katkıda bulunmak. Sektörümüzde kadınlar toplam işgücünün yalnızca yüzde 1.2’sini temsil ediyor. DP World Türkiye’de ise yüzde 15 kadın çalışan oranına sahibiz. Bu orana ulaşmada hem küresel, hem de yerel programlarımızla, dijitalleşmeye ve teknolojik altyapıya yaptığımız yatırımların büyük katkısı oldu.

EKİM 2021

Dünyayı Taşıyan Kadınlar

Kadınlara yatırım yapmanın, toplumları, şirketleri ve ülkeleri ayağa kaldırmada en etkili yol olduğuna dair çok sayıda kanıt var. Cinsiyet eşitliğinin daha fazla olduğu ülkelerde ekonomik büyüme daha iyi olurken daha fazla kadın lidere sahip şirketler de daha iyi performans gösteriyor. En çok kadın yönetim kurulu üyesine sahip şirketler, satışlarında en az olanlara göre yüzde 16 daha iyi performans sergiliyor. Dünya Bankası istatistiklerine göre kadınlar küresel ölçekte sadece yüzde 39.3’ü düzeyinde. Kadınların iş hayatına katılmasının küresel refahı artırması da aslında konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Örneğin McKinsey tarafından yapılan bir araştırma şunu ortaya koydu. İşyerinde cinsiyet eşitliğine yapılan yatırımlar, küresel ekonomiye 2025 yılına kadar 28 trilyon dolar ilave bir rakam katabilir.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) rakamlarına göre halihazırda sağlık alanında kadınların oranı yüzde 60 ile açık ara önde. Kadın istihdamında ikinci sırada ise yüzde 19 ile ikinci sırada. Kadın akademisyenlerin ve araştırmacıların oranı ise yüzde 30’larda. Bu üç sektör dışında cinsiyet eşitliğinin istenilen boyut

Küresel bir denizcilik ve lojistik firması olarak bizim de amacımız hem sektörümüzde hem de toplum genelinde cinsiyet eşitsizliğinin en aza indirilmesine katkıda bulunmak. Tarihsel olarak erkeklerin egemen olduğu sektörümüzde 2021 itibarıyla (BIMCO/ICS 2021 Denizcilik İşgücü Raporu) küresel kadın denizciler, toplam işgücünün yalnızca yüzde 1.2’sini temsil ediyor. Oran hala çok düşük olsa da 2015 yılına kıyasla yüzde 45.8’lik bir artış olduğunun da altını çizebiliriz. Lojistik sektörünün geneline bakılınca ise oran yüzde 3’lere kadar çıkıyor. Denizlerde yani gemi güvertesinde ise oran yüzde 1 gibi düşük bir seviyede. Denizde çalışan kadınların yüzde 60’ı kargo gemilerinde yüzde 40’ı ise cruise gemilerinde istihdam ediliyor. Kadınların oranlarındaki düşüklük kadar pozisyon olarak da çok iyi noktada olduklarını söylemek zor. Denizde çalışan kadınların yüzde 55’i ‘juinor’ seviyesinde. Sadece yüzde 9 gibi küçük bir oran yönetici pozisyonunda.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedef’lerinden beşincisi olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini’ sağlamak için gerekli tüm adımları atıyoruz ve gelecekte de atmakta kararlıyız. Bugün itibarıyla liman işletmeciliği ve taşımacılık gibi bir alanda Türkiye’de yüzde 15 kadın çalışan oranına sahibiz. Bu orana ulaşmada DP World’ün hem yerel hem de küresel olarak ortaya çıkardığı programların büyük katkısı var. Küresel ölçekte de DP World olarak yüzde 8.9 gibi yine sektörün çok üzerinde bir orana sahibiz. Küresel ortalamanın bu kadar üstünde oranlara ulaşmamızdaki bir diğer etken de dijitalleşmeye ve teknolojik altyapıya yaptığımız yatırımlar. Limanda uzaktan kumanda edilebilen vinçlerden, nesnelerin internetine kadar geniş bir yelpazedeki yatırımlar beyaz yaka çalışanlarımızın sayısını da artırdı. Ayrıca limanda TIR şoföründen liman sahası operatörlerine kadar çok sayıda kadın çalışanımız bulunuyor.

Bu çabalara ilave olarak hem global hem de yerel ölçekte birçok farklı projeye de imza atıyoruz. İşte bu projelerden bazıları:

– Geçtiğimiz yıl ‘Kadınlar DP World’ü Yönetiyor’ adlı bir program başlattık ve yetenekli kadın çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmasını amaçlıyoruz. Liderlik Programı kapsamında Avrupa’da 17 kadın çalışan bu sisteme dahil edildi. Bu 17 kadından biri de Türkiye’den seçildi. 2021 yılında da bu programın bir sonraki aşaması olan ‘Kıdemli Kadın Liderliği’ programı devreye alınacak.

– DP World olarak ayrıca bir de Kadın Mirası Programı başlattık. Program kapsamında Kadın Konseyi, Kadın Network Grupları ve Mentor Programı adlı projeler de yürütülüyor.

– 2019’da şirketin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bir Kadın Konseyi kurduk ve kadınların şirket içinde yükselişini de güçlendirmek için çalışıyoruz.

– Bunlara ilave olarak Kurulan Kadın Network Gruplarında ise 12 network ve 35 farklı aktiviteye imza atıldı. Ayrıca 2018’de başlayan MentorHer programı kapsamında geçtiğimiz yıl 112 kadına eğitim verildi.

Asude Şengül

DP World Kurumsal İletişim Müdürü