AMACIMIZ

IMPACT2030, şirketlerin değişen dünyamızın ihtiyaçlarını karşılamakta anahtar bir rolü olduğundan yola çıkılarak kuruldu. Özel sektörün en değerli kaynağı olan çalışanlarını, küresel amaçları gerçekleştirmek üzere harekete geçiriyoruz.

“Dünya çapında çalışanların becerilerini ve tutkusunu etkinleştirebilirsek, kritik toplumsal sorunlar üzerindeki kolektif etkimizi önemli ölçüde artırabilir, ölçülebilir sonuçlar elde edebiliriz.”

Peter Bodin
IMPACT2030 Yönetim Kurulu Başkanı
Grant Thornton Küresel CEO

Misyonumuza yön veren kişiler, şirketler ve paydaş kuruluşlarla tanışın.

IMPACT2030, Birleşmiş Milletler’in “kurumsal gönüllülüğün ve çalışanların gönüllü faaliyetlerinin genişletilmesi yoluyla” özel sektörle iş birliğine yönelik BM Kararı A / RES / 66 / 67’ye yanıt olarak kuruldu. IMPACT2030 #Employees4SDG adı altında küresel bir hareketi hayata geçiriyor; yerel, ulusal ve küresel düzeyde sektörler arası kolektif eylem yollarını kolaylaştırıyor. Küresel amaçlara yönelik insan kapitali yatırımlarının katkısını ve etkisini ölçmek için bir çerçeve geliştiriyor.