Özellikle şiddet mağduru olan kadınların iş yaşamında roller edinebilmeleri, kendi yaşam alanlarını kurana kadar barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve güvende hissetmeleri, toplumda ihtiyaç duyulan ve desteklenmesi gereken bir konudur. RiiSE projemizle bu bağlamda hareket ederek toplumu kalkındırmayı hedefliyoruz.

EKİM 2021

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Kurumsal Şirketlerin Rolü

Cinsiyet eşitliği, toplumun değer yargılarını irdelediğimiz, rollerin ve sorumlulukların getirdiği hak, fırsat ve sorumlulukları sorguladığımız bir konu olmaktan öte, kurumsal şirketlerde özellikle sağlanması gereken bir amaçtır. Kadın ve erkek rollerinin eşitliğini savunduğumuz bu noktada duyarlı olmak, haksızlığa maruz kalmış kişileri iş hayatında kazanmak ve sürdürülebilir bir yaşam kazanmaları için kurumsal şirketlerin rolü çok önemlidir.

Bu bağlamda sağlanabilecek iş fırsatları, eğitim, barınma, psikolojik destek gibi temel ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olmalıdır. Eğitimin büyük bir rol oynadığı bu alanda, özellikle şiddete maruz kalmış, geçmiş tecrübelerinden ötürü gelecek hayatı ile ilgili maddi ve manevi kaygılar içerisinde olan bireylerin desteklenmesi ve hayata hazırlanması kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde hedef alınmalıdır. Toplumun sorunlarını ele almak, daha iyi bir gelecek kurabilmek, sonraki nesillere ışık tutmak ve eşitsizliğe maruz kalmış kişilerin hayata karşı güvenini kazanabilmeleri için Accor Grubunun RiiSE programındaki hedefi gibi kurumsal şirketler de payına düşen sorumlulukları bir söz niteliğinde yerine getirmelidir.

RiiSE stratejisi, kurumsal hayattaki cinsiyet, etnik, kültürel, dil, geçmiş tecrübeler gibi ayrımcılığa sebep olabilecek tüm nedenleri geride bırakarak kişilere yeni fırsatlar sunmayı hedeflemektedir.

Destekle, ilgilen, eğit ve harekete geç söylemleri ile öne çıkan RiiSE topluluğu konaklama sektöründe önemli projelere imza atmaktadır. Özellikle şiddete ve eşitsizliğe maruz kalmış kişilerin hayata hazırlanması, topluma yeniden kazandırılması için eğitilerek meslek sahibi olmaları, kendilerine olan güveni geri kazanabilmeleri ve hayatlarını idame ettirebilmelerini sağladığı gurur verici perspektifi ile kurumsal şirketlere örnek olmaktadır.

Bu süreçleri destekleyici olarak, üniversitelerde, uluslararası ve ülke düzeyindeki seminerlerde en iyi uygulamarını paylaşarak ve sektör içindeki ve dışındaki şirketlere mentörlük vererek süreci desteklemektedir.

Özellikle şiddet mağduru olan kadınların iş yaşamında roller edinebilmeleri, kendi yaşam alanlarını kurana kadar barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve güvende hissetmeleri, toplumda ihtiyaç duyulan ve desteklenmesi gereken bir konudur. RiiSE bu bağlamda hareket ederek toplumu kalkındırmayı hedeflemekte ve üniversitelerle birlikte projeler hazırlayarak gelecek nesilleri ve kurumsal şirketlerin rolünü güçlendirmektedir.

Gelecekte iz bırakabilmek, toplumun kalkınmasını sağlamak ve harekete geçmek için tüm kurumsal şirketlerin kendi sektöründe eşit hak ortamını yaratması, geliştirmesi ve koruması önemli bir adımdır. Eğitimli, mesleki yönden kendini yeterli hisseden kadın ve erkek bireylerle daha güçlü yarınlara adım atarken tüm kurumsal şirketleri de bu rolde bize katılmaya davet ediyoruz.

Canan Töre Petekçi

Accor Grup Türkiye Yetenek ve Kültür Müdürü