İş hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadın-erkek çalışan sayısını dengelemekten daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bizim için iş hayatında cinsiyet eşitliği, toplumsal hayatta eşitlik ile başlar. Bunun sağlanması için de öncelikle kullandığımız dil ve ifadelerde eşitlik farkındalığını arttırmamız gerektiğine inanıyoruz.

EKİM 2021

“Yönetimde Kadın Temsili”

Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadınların iş dünyasında yer almasının ve liderlik pozisyonlarına yükselmesinin, toplumsal gelişim, verimlilik ve ekonomik büyüme adına son derece önemli bir potansiyel oluşturduğunu düşünüyorum. Kadınların çalışma dünyasında eşit fırsatlara sahip olması uzun ve zorlu bir yol. Bu yolda da her kesimden istihdam sağlayıcıya büyük iş düşüyor. Bugün dünya genelinde tüm şirketler, çeşitlilik özelliğine sahip ekiplerin kurumlara büyük değer kattığını ve daha eşit bir cinsiyet dengesine sahip şirketlerin bu dengeye sahip olmayanlardan çok daha iyi performans gösterdiğini net bir şekilde kabul ediyor.

Biz de AstraZeneca olarak işe alımlarımızda ve şirket içi süreçlerimizde, kadınların iş hayatına eşit fırsatlarla katılması ve kadın çalışan oranlarının Avrupa Birliği standartlarına çıkarılması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Şirketimizde üst yönetim dahil olmak üzere tüm çalışanlar arasında kadın-erkek eşitliği mevcuttur ve çalışanlar bunu içselleştirmiş durumdadır. Bu çeşitlilik bize aynı zamanda, şirket içinde verimlilik artışı olarak geri dönüyor.  Ayrıca kadınların iş hayatında aktif olarak görev alması ve iş hayatında herhangi bir dezavantajla karşılaşmaması için çalışan global bir grubumuz var. Bu gruba  AstraZeneca Türkiye’den de üye olan çalışanlarımız mevcut. Bu çalışanlarımızın görevi hem Türkiye’deki durumu global grupta gözler önüne sermek hem de globaldeki çalışmaların Türkiye ofisimize yansımasını sağlamak ve bizleri yönlendirmek.

Kadınların iş yaşamında var olma sürecinin, bu ortamda hali hazırda yer alan ve değer üreten aktif her bir kadının gösterdiği başarılarla güçlenen ve daha da güçlenecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bugün ülkemizde birçok kadın, açtığı yoldan diğer birçok kadının da kendisini izleyeceği bilinciyle iş süreçlerine farklı sorumluluklarla yaklaşıyor, rol model olmanın sorumluluğunu biliyor ve bunu güçlü biçimde yansıtıyor. Biz AstraZeneca’da çeşitliliğin takdir edildiği, destek verildiği bir kültür yaratmaya çalışıyoruz. Katılımcılık ve çeşitlilik, şirketimizin başarısında büyük rol oynuyor. İnovasyonlar ancak geleneksel düşünce yapısına meydan okuyarak gerçekleşebilir; biz bu bakış açısını benimseyerek çalışanlarımız ile yenilikçi yaklaşımlar ve fikirler geliştirebildiğimiz çok çeşitli bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.

AstraZeneca Türkiye olarak 8 kişilik yönetim kurulumuzda 4 üyemiz kadın. Ayrıca orta ve üst düzey yönetim ekibinde kadın oranımız %50. Kadın çalışan oranımızın hem şirket geneli için hem de yönetim ekibi için hedeflediğimiz seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Şirketimizi kadınlar için daha da çekici hale getirmek üzere uygulamalarımız var ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor.

Tüm bunların yanında, iş hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadın-erkek çalışan sayısını dengelemekten daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bizim için iş hayatında cinsiyet eşitliği, toplumsal hayatta eşitlik ile başlar. Bunun sağlanması için de öncelikle kullandığımız dil ve ifadelerde eşitlik farkındalığını artırmamız gerektiğine inanıyoruz. AstraZeneca Türkiye olarak “Cinsiyet eşitliği dilimizde başlar!” dedik ve geçtiğimiz yıllarda bu hedefle bir iç iletişim kampanyası başlattık. Kullandığımız dildeki cinsiyet eşitsizliğine yönelik ifadelere dikkat çekmek ve bunları değiştirmek amacıyla hem merkez hem bölge ofislerimize bilgilendirici posterler yerleştirdik. Ayrıca mail ve iç iletişim platformlarımız üzerinden tüm ekiplerimiz ile bu bilgilendirmeleri paylaştık.

Kurum içi ve kurum dışı cinsiyet eşitliği faaliyetlerimizin ve politikalarımızın başarısıyla beş kriterde ölçülen 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ndeki 380 şirketten biri olarak endekste üçüncü kez yer almanın gururunu yaşıyoruz.

Gülin Şeremet

AstraZeneca Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü