“Shell’de Kadın Enerjisi” bir sosyal sorumluluk olarak başladı ve geldiğimiz noktada artık operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Cumhuriyet’imizin kuruluşunun ve Shell’in Türkiye’deki faaliyetlerinin 100’üncü yılı olan 2023’e kadar istasyonlarımızda kadın istihdamının 5 bine ulaşmasını planlıyoruz.

EKİM 2021

“Mesleğin Cinsiyeti Yoktur”
Enerji Sektöründe Kadın Enerjisi

Ülkemizdeki tüm sektörlerde kadınların işgücüne katılmaları, karar alma süreçlerinde daha aktif yer almaları büyük önem taşıyor. Kadınların sadece ekonomik değil, tüm alanlarda daha fazla rol alması olması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefine bizleri daha da yaklaştıracaktır. Büyük ve güçlü Türkiye olma noktasında nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın enerjisinden daha fazla güç almak bizim için son derece önemli.

Enerji sektöründe her seviyede kadın istihdamının arttırılması, kadın liderlerin sayı ve görünürlüğünün arttırılması yönünde atılacak adımlar, sektörü ve Türkiye ekonomisini daha üst sıralara taşıma yolunda büyük önem arz ediyor. Shell olarak biz de cinsiyet ayrımı gözetmeden tüm çalışanlar için eşitlik ilkesine göre hareket ediyoruz. Şirketimizde bu doğrultuda çalışanların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir çalışma ortamı yaratıyor ve gerekli fırsatları sunuyoruz. Kadınların iş yaşamına katılımını arttıracak sürdürülebilir uygulama ve politikaları hayata geçiriyor ve her kademede eşit olarak temsil edilebilmeleri için somut aksiyonlar alıyoruz. Cinsiyet dengesinin her uzmanlık alanında sağlanmasını amaçlıyor ve ‘mesleğin kadını erkeği olmaz’ diyoruz.

Türkiye genelinde yürüttüğümüz akaryakıt sektöründe bir ilk olan “Shell’de Kadın Enerjisi”, bu aksiyonların en önemlilerinden biri. Kadın istihdamına destek sağlamak amacıyla 2018 yılının Mart ayında başlatılan “Shell’de Kadın Enerjisi” kadınlara, istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma olanağı sağlıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayelerinde, İŞKUR iş birliği ile hayata geçirilen program ile akaryakıt sektöründe kadınların da çalışabileceğini, mesleğin cinsiyeti olmadığını gösterdik.

“Shell’de Kadın Enerjisi” bir sosyal sorumluluk olarak başladı ve geldiğimiz noktada artık operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Kadın erkek ayırmaksızın tüm çalışanlarımızın, misafirlerimizin olumlu yaklaşımı, sektörümüzdeki diğer şirketlere ilham vermemiz ve kadın istihdamının sektörümüzde başka kurumlarca da başlatılması programın başarısını ortaya koyuyor, bizleri motive ediyor. Cumhuriyet’imizin kuruluşunun ve Shell’in Türkiye’deki faaliyetlerinin 100’üncü yılı olan 2023’e kadar istasyonlarımızda kadın istihdamının 5 bine ulaşmasını planlıyoruz.

Shell Türkiye olarak, doğrudan istihdam sağladığımız çalışanlarımızın yüzde 31’ni, yönetim ekibimizin ise yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadın çalışanlarımızın gelişimini takip ediyor, potansiyellerini gösterebilmeleri için çeşitli fırsat alanları sağlıyor hem global hem ülke bazında çeşitli programlar yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve BM Global Compact ortak inisiyatifi olan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısıyız, Yanındayız Derneği üyesiyiz, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin destekçilerinden biriyiz.

Tüm sektörlerde kadınların çalışma hayatına katılmalarını ve karar alma süreçlerinde aktif bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz. Shell olarak kadınları iş hayatında daha güçlü hale gelebilmesi için desteklemeye devam edeceğiz.

Meltem Okyar Perdeci

Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü