ETKİ KONSEYİ

Türkiye Etki Konseyi, global bir ağ olan IMPACT2030’un dünyada başlattığı ilk 6 Bölgesel Etki Konseyi arasındadır. Etki Konseyleri, çalışanları sürdürülebilir kalkınma amaçlarına (SKA) ulaşmak için harekete geçirir. 17 SKA’yı desteklemekle ile birlikte, her konsey bir amaç için güçlerini birleştirir. Türkiye Etki Konseyi’nin odak amacı kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmektir.

Global ağla ilgili bilgi alın ve iyilik hareketine katılın.