TÜRKİYE ETKİ KONSEYİ

Türkiye Etki Konseyi, global bir girişim olan IMPACT2030’un dünyada başlattığı ilk 6 Bölgesel Etki Konseyi arasındadır. Etki Konseyleri, çalışanları Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına (SKA) ulaşmak için harekete geçirir. 17 SKA ile birlikte, her konsey bir küresel amaç için güçlerini birleştirir. Türkiye Etki Konseyi’nin odak amacı SKA 5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliğidir.

 

Global girişime yön veren kişiler ve şirketlerle tanışın.