TÜRKİYE ETKİ KONSEYİ

Türkiye Etki Konseyi, global bir girişim olan IMPACT2030’un dünyada başlattığı ilk 6 Bölgesel Etki Konseyi arasındadır. Her Konsey Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir kalkınma amacından birisine odaklanır. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek, kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek için bir araya geldik.

 

Global girişime yön veren kişiler ve şirketlerle tanışın.