ÖLÇÜMLE​

STRATEJİK HEDEF 3

Küresel amaçlara yönelik insan kapitali yatırımlarının katkısını, çıktıları ve etkisini ölçümlemek üzere bir çerçeve ve protokol geliştirmek.

“IMPACT2030, insan kapitali performansını ölçümlemek, gerçekçi yatırımları ve şirketlerin küresel amaçlar gibi uzun dönemli hedeflere katılımını kolaylaştırmak için benzersiz konumda bulunuyor.” ​

Evan Harvey

Nasdaq Küresel Sürdürülebilirlik Başkanı​
IMPACT2030 Metrikler Konseyi Başkanı​​

KAPASİTE HARİTALAMA

IMPACT2030’un global olarak yürüttüğü Kapasite Haritalama Projesi’nin Türkiye ayağı tamamlandı.  Türkiye’de çalışan gönüllülüğünün durumu, küresel amaçlara etkisi, gelişme alanları ve potansiyeli haritalandı. Proje Türkiye’de DP World, Headline Diversity, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve RW Institute ortaklığıyla yürütüldü.

Çalışan gönüllülüğünün sürdürülebilir kalkınma amaçlarına etkisini bölgesel olarak haritalayarak, dünyada bir ilk olma niteliği taşıyan çalışmanın sonuçları, Türkiye ve katılan diğer ülkelerle birlikte, 2021 yılında Birleşmiş Milletler’in dünya merkezine sunulacak.

Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı”Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Gönüllüyüz” isimli araştırmanın raporunu yüklemek için lütfen tıklayınız.

 

SOSYAL VE İNSAN KAPİTALİ METRİKLERİ

Yatırımcılar artık şirketleri çevresel, sosyal, yönetişimsel açıdan, insan kapitali ve kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımıyla da değerlendiriyor. Özel sektörde insan kapitali yatırımları hakkında kaliteli verinin önemi artıyor. IMPACT2030’un küresel amaçlara yönelik insan kapitali geliştirme misyonuna odak sağlamak amacıyla, 2019’da, IMPACT2030 Ölçümleme Konseyi kuruldu.

Konseyde, sosyal ve insan kapitalinde mevcut 125​ metrikle başlayarak, şirketlerin insan kapitalini  küresel amaçlar üzerine etki yaratmasına yönelik iç görü sağlayabilecek doğru seti belirlemeye çalışıldı. Konsey alaka düzeyini ve kullanılabilirliği değerlendirmek için şu anda Güney Afrika, Latin Amerika, Avustralya ve Asya’dan uzmanlar tarafından gözden geçirilmekte olan 10 metrik üzerinde karar kıldı. Metrikler özel sektör ve yatırımcılara duyurulmadan önce, IMPACT2030 ağı ile paylaşılacaktır.