ÖLÇÜMLE​

STRATEJİK HEDEF 3

Küresel amaçlara yönelik insan kapitali yatırımlarının katkısını, çıktıları ve etkisini ölçümlemek üzere bir çerçeve ve protokol geliştirmek.

“Paydaşlar arasında dayanışma, işbirliği ve sinerjinin her zamankinden daha önemli hale geldiği günümüz dünyasında, IMPACT2030 gibi platformların daha iyi, daha sürdürülebilir ve daha insan odaklı bir gelecek yaratmanın en etkili araçlarından biri olduğu açıktır.” ​

Cenk Alper

Sabancı Holding CEO​

KAPASİTE HARİTALAMA

IMPACT2030’un global olarak yürüttüğü Kapasite Haritalama Projesi’nin Türkiye ayağı tamamlandı. Türkiye’de çalışan gönüllülüğünün durumu, küresel amaçlara etkisi, gelişme alanları ve potansiyeli haritalandı. Proje Türkiye’de DP World, Headline Diversity, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve RW Institute ortaklığıyla yürütüldü.

Çalışan gönüllülüğünün sürdürülebilir kalkınma amaçlarına etkisini bölgesel olarak haritalayarak, dünyada bir ilk olma niteliği taşıyan çalışmanın sonuçları, Türkiye ve katılan diğer ülkelerle birlikte, 2021 yılında Birleşmiş Milletler’in dünya merkezine sunulacak.

Türkiye’deki durumu ve potansiyeli gösteren ”Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Gönüllüyüz” isimli araştırmanın raporunu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

SOSYAL VE İNSAN KAPİTALİ METRİKLERİ

Yatırımcılar şirketleri çevresel, sosyal, yönetişimsel açıdan, insan kapitali ve kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımıyla da değerlendiriyor. Özel sektörde insan kapitali yatırımları hakkında kaliteli verinin önemi artıyor. IMPACT2030’un küresel amaçlara yönelik insan kapitali geliştirme misyonuna odak sağlamak amacıyla kurulan IMPACT2030 Ölçümleme Komitesi çalışmasını tamamladı. Sosyal ve İnsan Kapitali metriksleri belirlendi.

Ayrıca çalışan gönüllülüğünün sürdürülebilir kalkınma amaçlarına sosyal etkisini gösteren ölçümleme çerçevesi geliştirildi.