AKTİVE ET

STRATEJİK HEDEF 1

İlham, düşünce liderliği ve tanınırlık ile, sorumluluk alan şirketler ve çalışanlarından oluşan küresel bir ağı harekete geçirmek.

“Global, lokal ve insanların hareketine ihtiyacımız var.”

António Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
(SKA’lar İçin On Yıllık Eylem Açıklaması)

İLHAM VERME

Küresel Amaçlar İçin Çalışanlar” kaynakları, küresel amaçlara yönelik sorumluluk bilincini ve tutkuyu yükseltiyor.

DÜŞÜNCE LİDERLİĞİ

Şirketlerin çalışan gönüllülüğü programlarını oluşturmalarına, insan kaynaklarını seferber etmelerine ve küresel amaçlara yönelik etkilerini artırmalarına yardımcı olacak yetkinliklere sahibiz. Her ay Etki Söyleşilerinde buluşuyoruz.

TANINIRLIK

IMPACT2030 İnovasyon Ödülleri ile, insan kapitalinin bir bölümünü dünyanın en büyük sorunlarına sıra dışı ve yenilikçi yaklaşımlarla yönlendiren şirketleri kutluyoruz.

KÜRESEL AMAÇLAR İÇİN ÇALIŞANLAR KAYNAKLARI

Bir sonraki stratejik hedefimiz hakkında bilgi alın: İş Birliği Yap