BİRLİKTE YÜKSEK ETKİ

Şirketler güçlerini birleştirip, çalışanlarının bilgi, beceri ve yaratıcılığını iyiliğin bir gücü olarak harekete geçirdiğinde dünyayı değiştirebilirler.

IMPACT2030’un dünyanın önemli coğrafyalarında başlattığı Bölgesel Etki Konseyleri, Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir kalkınma amacından birisini seçerek odaklanır. Türkiye Etki Konseyi’nin odak amacı insan kapitali yatırımları ve çalışan gönüllülüğüyle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmektir.