İŞ BİRLİĞİ YAP​

STRATEJİK HEDEF 2

Dünya çapındaki insan kapitalinin etkisini ölçeklendirmek için, sektörler ve endüstriler arası işbirliğini kolektif eylemle kolaylaştırmak.

“Küresel amaçlar yalnızca gelişmekte olan ya da yoksul uluslar için değil, hepimiz için. Bu amaçların özelliği, hepimize ait olmaları. Bunun anlamı şu; birlikte çözmeye ihtiyacımız var.” ​

Chris Jarvis

IMPACT2030 Kurucu Ortağı
RW Institute Yönetici Direktörü​

İŞ BİRLİĞİ GİRİŞİMLERİNDEN BAZILARI

BÖLGESEL ETKİ KONSEYLERİ

IMPACT2030 tarafından kilit coğrafyalarda kurulan Bölgesel Etki Konseyleri iş dünyasını, kamu ve sivil toplumu, odaklanılan bir küresel amaç etrafında bir araya getiriyor. Şirketlerin insan kapitaliyle yaratabileceği toplumsal etkiyi yükseltmeyi hedefliyor. Bölgesel Etki Konseyleri ABD, Avustralya, BAE, Kanada, Türkiye ve Yeni Zelanda’da. 2021 için yeni konseyler planlanıyor.

ULUSLARARASI GELİŞİM İÇİN ETKİ ŞAMPİYONLARI

Bu küresel program, 2020’den itibaren, gelişmekte olan ülkelerdeki projelere iş dünyası liderlerini atayarak uzun dönemli mentorluk desteği sağlıyor. Program, cinsiyet eşitliğini ilerletmek, iş pratikleri konusunda yetkinlik geliştirmek ve etkili çevresel sürdürülebilirlik programlarını hayata geçirmek üzere yerel organizasyonlara kılavuzluk edecek.

IMPACT2030 ZİRVESİ

Birleşmiş Milletler’de düzenlenen IMPACT2030 Zirvesi, yoksulluğun giderilmesine, fırsat eşitliğine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak için beceri ve uzmanlığını kanalize eden milyonlarca çalışanın potansiyelini gözler önüne seriyor. Küresel amaçlara ulaşmaya yardımcı olmak üzere, insan kapitalinin ölçülemez kapasitesi hakkında strateji oluşturmak için liderleri bir araya getiriyor.

Bir sonraki stratejik hedefimiz hakkında bilgi alın: Ölçümle